telewizja przemysłowa

 - rejestratory sieciowe IP


INSTAL - REM Sp. z o.o - produkty i usługi

Od dnia 06.12.1990 firma posiada własne przedstawicielstwo w Niemczech.  Firma posiada zezwolenie Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą na wykonywanie kontraktów na terenie Niemiec, w ramach umowy między rządami Polski i Niemiec.   Firma posiada Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wykonawstwa i naprawy urządzeń ciśnieniowych.

Zakłady Produkcyjno - Usługowe INSTAL - REM Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie są jedną z największych firm prywatnych działających w województwie podkarpackim w branży montażu instalacji przemysłowych, izolacji termicznych i oczyszczalni ścieków.

Spółka rozpoczęła działalność w 1989 roku. Początkowo prowadziła wykonawstwo robót wyłącznie na terenie kraju, stopniowo rozszerzając świadczenie usług budowlano - montażowych również na rynkach zagranicznych, głównie w Niemczech oraz w mniejszym zakresie na terenie Finlandii, Rosji i Ukrainy.

Atutem spółki jest wysokokwalifikowana kadra inżynieryjno - techniczna oraz pracownicy posiadający polskie i zagraniczne uprawnienia zdobyte na budowach eksportowych. Doświadczona, prawie 200 osobowa kadra zapewnia realizację skomplikowanych technologicznie robót na najwyższym poziomie.

Dla zapewnienia najwyższego poziomu naszych usług w 1998 roku został wdrożony system zapewniania jakości, potwierdzony uzyskaniem certyfikatu ISO 9002 w zakresie wykonawstwa robót instalacyjno - montażowych.

INSTAL - REM dba nie tylko o profesjonalizm, jest także wrażliwy na potrzeby społeczne środowiska lokalnego wspierając organizacje społeczne i charytatywne

Spółka jest członkiem Krajowej Izby Budownictwa, Polskiej Izby Przemysłowo - Handlowej, Izby Przemysłowo - Handlowej w Rzeszowie.


www.ip.pl | kotły | konstrukcje stalowe | systemy chłodnicze |