telewizja przemysłowa

 - rejestratory sieciowe IP


INSTAL-REM – NOTKA INFORMACYJNA

PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE ZAŁOŻONE W DNIU 05-06-1989 r.

Charakterystyka firmy:
kapitał założycielski USD 60.000
kapitał zapasowy USD 650.000
obroty USD 8.500.000
zatrudnienie ogółem 350 osób


Od dnia 06-12-1990 posiada własne przedstawicielstwo w Niemczech. Firma posiada zezwolenie Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranic± na wykonywanie kontraktów o dzieło na terenie Niemiec, w ramach umowy między rz±dami Polski i Niemiec. Firma posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wykonawstwa i naprawy urz±dzeń ci¶nieniowych. Firma posiada licencję na prowadzenie robót w Rosji.


www.ip.pl | kotły | konstrukcje stalowe | systemy chłodnicze |